NYSE: AEM 53.55
-0.52 -0.96%
Volume: 1,510,803
July 19, 2019
TSX: AEM 69.94
-0.50 -0.71%
Volume: 863,370
July 19, 2019
Gold: 1,424.33
+0.00 +0%
Volume:
July 21, 2019